Koszty wyżywienia w delegacji

W naszym Biurze Rachunkowym KeyTax pojawiają się często zapytania o możliwości zaliczenia w koszty posiłków związanych z podróżami służbowymi pracowników. Zagadnienie jest kontrowersyjne i przysparza wielu problemów klientom naszego biura podatkowego.

Zgodnie z art. 775 § 1 Kodeksu pracy, pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową.

Zwrot kosztów wyżywienia poniesionych przez pracownika w trakcie podróży służbowej korzysta ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit.  ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z ww. przepisem wolne od podatku dochodowego są diety i inne należności za czas podróży służbowej pracownika, do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub w przepisach. Przedmiotowe zwolnienie jest zatem limitowane. Możemy wyróżnić dwa rodzaje podróży służbowych:

 

Z ww. przepisu wynikają wysokości diet.  Należności z tytułu diet są odpowiednio zmniejszane w przypadku gdy pracownik miał zapewnione całodzienne lub częściowe wyżywienie.  iż Jednocześnie jak wynika z przepisów ww. rozporządzeń:

 • dieta krajowa wynosi 23 zł za dobę podróży
 • dieta zagraniczna, przeznaczona jest na pokrycie kosztów wyżywienia i inne drobne wydatki. Dieta ta przysługuje w wysokości określonej w załączniku do ww. rozporządzenia, odpowiednio dla docelowego państwa podróży

Pracodawcy  spoza sfery budżetowej na mocy  art. 775 § 3-4 Kodeksu pracy  mogą określać warunki wypłacania należności z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju i poza jego granicami w drodze postanowień układu zbiorowego pracy, regulaminu wynagradzania albo w umowie o pracę. Nie jest możliwe jednak wypłacanie diety  (podlegającej  zwolnieniu przedmiotowemu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit.  ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych)  wyższej niż 23 zł/dobę.

Istotnym jest fakt, iż diety i inne należności z tytułu podróży służbowych wypłacone pracownikowi w wysokości przekraczającej kwoty określone w ww. rozporządzeniach – podlegają w tej części podlegają składką ZUS  oraz opodatkowaniu, łącznie z innymi przychodami uzyskanymi przez tę osobę ze stosunku pracy.

 

 

 

Biuro rachunkowe Wieliczka, Niepołomice, Kraków,   usługi księgowe Kraków, Nowa Huta, Podgórze, Bieżanów, biura rachunkowe  
This entry was posted in Biuro rachunkowe, Biuro rachunkowe Kraków cennik, Biuro rachunkowe Kraków cennik, Biuro rachunkowe Niepołomice, biuro rachunkowe Wieliczka cennik, diety, Koszty, Księgowość, Podróż służbowa, Podróż służbowa, Usługi księgowe, Usługi księgowe and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

4 Responses to Koszty wyżywienia w delegacji

 1. Keytax says:

  Nasi pracownicy chętnie pomogą państwu w sprawie prowadzenia ksiąg rachunkowych na terenie Krakowa, Wieliczki, Chrzanowa, Olkusza…

 2. tstudent says:

  Za te 23 zeta to chyba nie można specjalnie poszaleć szczególnie w dużych miastach. Pozostaje pytanie dlaczego nasza „władza” najchętniej podnosi składki i podatki zapominając jednocześnie o np stawkach za delegacje, kwotach wolnych oraz np maksymalnych dochodach na członka rodziny aby dostać zasiłek na dziecko. Państwo bardzo chętnie zapomina o swoich obowiązkach jednocześnie drastycznie zwiększając koszty działania.

  • luk says:

   Zasiłek na dziecko w tej chwili bierze około pół miliona ludzi, gdzie jeszcze 5 lat temu była to sześciokrotnie większa liczba. Najłatwiej jest zapomnieć o podnoszenie chociażby o wskaźnik inflacji takich progów. Słaba pamięć w tym temacie daje ogromne oszczędności, które można zagospodarować na np 1000 nowych pracowników ministerstwa ds debiurokratyzacji.

 3. Gumiś says:

  A stawki kilometrówki????
  Śmiech na sali nie podnoszone od kilku lat, a benzyna szybuje w kosmos!!!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>