Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych jest Keytax Małgorzata Jankowska, adres siedziby: Strumiany 152, 32-002 Węgrzce Wielkie,

NIP: 6281512811

Dane osobowe klientów, kontrahentów są przetwarzane są w celu:

rozliczeń podatkowych i ZUS, prowadzenia ksiąg rachunkowych, zakresie doradztwa finansowego, ekonomicznego czy rzeczoznawstwa oraz spraw kadrowo-płacowych, sporządzania sprawozdań finansowych i statystycznych, realizacji umów cywilnoprawnych, wystawiania faktur, regulowania płatności oraz drobnych spraw życia codziennego na podstawie przepisów prawa oraz w celu zawarcia umowy. Dane osobowe będą przetwarzane ( w tym przechowywane) przez okres wynikający z przepisów prawa (np. ordynacja podatkowa, ustawa o rachunkowości) lub do czasu zrealizowania umów. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, które zapewniają odpowiedni stopień ochrony Twoich danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.

Informujemy, iż mają Państwo prawo do:

 • dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

 • przenoszenia danych,

 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,

 • pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na Państwa szczególną sytuację;

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania Państwa danych osobowych innemu administratorowi danych;

 • uzyskania wyczerpującej informacji dot.:

  • występowania Państwa danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby,

  • celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;

  • stanu od kiedy przetwarza się Państwa dane w zbiorze;

  • ewentualnym źródle pozyskania danych;

  • udostępniania Państwa danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane.

 Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.

Pliki Cookies

Podczas wizyt na naszej stronie, na komputerze zapisywane są fragmenty kodu zwane cookies. Służą one do zapewnienia optymalnej obsługi podczas wizyty na naszej stronie oraz umożliwiają szybszy i łatwiejszy dostęp do informacji. Pliki Cookies nie służą do przetwarzania danych osobowych a ich zawartość nie pozwala na identyfikacje użytkownika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>