Ciąża – czy jest obowiązek informowania pracodawcy

 Biuro rachunkowe Kraków, Wieliczka, Niepołomice.

Jak najszybsze powiadomienie pracodawcy daje możliwość skorzystania z szeregu uprawnień przysługujących kobiecie w okresie ciąży. Stan ciąży powinien być udokumentowany świadectwem lekarskim. Jednak  przepisy prawa pracy nie nakładają wprost  na pracownicę obowiązku zgłoszenia pracodawcy stanu ciąży.

Nie tylko zdrowie ciężarnych pracownic jest objęte szczególną ochroną , ale też trwałość stosunku pracy.  Pracownica od pierwszego dnia ciąży jest chroniona zarówno przed wypowiedzeniem, jak i rozwiązaniem umowy o pracę. Ustawodawca dopuszcza możliwość rozwiązania umowy w okresie ciąży jedynie w trzech przypadkach:

  1. gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownicy i reprezentująca ją zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy,
  2. ogłoszenie upadłości pracodawcy,
  3. likwidacja pracodawcy.

Zgodnie z art. 177 § 3 Kodeksu pracy umowa o pracę zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu. Należy zaznaczyć, że przepisu tego nie stosuje się do umowy o pracę na czas określony zawartej w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

 Biuro rachunkowe Wieliczka Kraków Niepołomice
Usługi księgowe, księga przychodów i rozchodów, ewidencja VAT 
This entry was posted in Biuro rachunkowe, Biuro rachunkowe Kraków cennik, Biuro rachunkowe Kraków cennik, Biuro rachunkowe Niepołomice, Biuro rachunkowe Nowa Huta, biuro rachunkowe Wieliczka cennik, Kodeks Pracy, Księgowość, Uncategorized, Usługi księgowe, Usługi księgowe and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

One Response to Ciąża – czy jest obowiązek informowania pracodawcy

  1. KeyTax says:

    Nasi pracownicy chętnie pomogą państwu w sprawie prowadzenia ksiąg rachunkowych na terenie Krakowa, Wieliczki, Chrzanowa, Olkusza…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>