Zakup kasy fiskalnej – jak skorzystać z ulgi

 

Przy zakupie kasy fiskalnej mamy różnego rodzaju udogodnienia. Można odliczyć podatek VAT, który jest zawarty w cenie kasy fiskalnej. Można też zaliczyć taki wydatek na zakup kasy do kosztów uzyskania przychodu, a także skorzystać z ulgi w podatku VAT stanowiącej 90% ceny netto, ale nie więcej niż 700 zł.

Jednak aby skorzystać z ulgi trzeba spełnić określone warunki 

 • przed powstaniem obowiązku ewidencjonowania zakupić kasę fiskalną i dokonać jej fiskalizacji
 • w terminie 7 dni od dnia fiskalizacji należy zgłosić naczelnikowi urzędu skarbowego miejsce instalacji kasy fiskalnej,
 • złożyć pisemne zgłoszenie  o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania, które podatnik zamierza stosować do ewidencjonowania, przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania,
 • należy dokonywać wstępnego i okresowych przeglądów kasy,
 • wymagane jest posiadanie dowodu zapłaty ( całości należności) za kasę lub kasy
 • w terminie ustawowym należy rozpocząć ewidencjonowanie ( w przypadku niedotrzymania terminu rozpoczęcia ewidencjonowania ulga się nie przysługuje).
Ulga dotyczy tylko zakupu kas w związku z rozpoczęciem ewidencjonowania. Nie jest istotne ile tych kas zostanie wówczas nabytych. Kasy nabywane w okresie późniejszym nie uprawniają do ponownego korzystania z ulgi. Podatnicy, który rozpoczynając ewidencjonowanie nabyli kasę, lecz ulgi nie wykorzystali, a potem chcą z niej korzystać przy nabyciu kolejnej zakupionej kasy fiskalnej nie są uprawnieni do skorzystania z ulgi .

Ulga na zakup kasy przysługuje zarówno podatnikowi czynnemu VAT jak również podatnikowi, który korzysta ze zwolnienia podmiotowego (do 150 tys. zł rocznie).  Podatnik zwolniony podmiotowo uprawniony jest do wystąpienia o zwrot podatku VAT na wskazany rachunek bankowy. W Biurze rachunkowym KeyTax otrzymają państwo wyczerpującą informację, a także pomoc w złożeniu wniosku do urzędu skarbowego w Krakowie, Wieliczce, a także innych miastach.

Podatnik może dokonać odliczenia w deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług za okres rozliczeniowy, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie, lub za okresy następujące po tym okresie rozliczeniowym. W przypadku gdy kwota podatku naliczonego jest większa albo równa kwocie podatku należnego w danym okresie rozliczeniowym, podatnik może otrzymać zwrot kwoty. W danym okresie rozliczeniowym kwota zwrotu nie może przekroczyć równowartości:

 • 25 % kwoty, która odpowiada 90 % jej ceny zakupu (bez podatku), kwota nie może przekroczyć 175 zł – jeżeli podatnik składa deklaracje za okresy miesięczne, lub

 • 50 % kwoty, która odpowiada 90 % jej ceny zakupu (bez podatku),  kwota nie może przekroczyć 350 zł – jeżeli podatnik składa deklaracje za okresy kwartalne.

W przypadku podatnika zwolnionego podmiotowo z podatku VAT, składa on wniosek do urzędu skarbowego. W trosce o klienta pracownicy naszego Biura Rachunkowego służą pomocą przy wypełnianiu tegoż wniosku, a powinien on zawierać:
imię i nazwisko lub nazwę podatnika, dane adresowe, numer identyfikacji podatkowej, w przypadku podatników świadczących usługi przewozów osób i ładunków taksówkami osobowymi i bagażowymi – dodatkowo informację o numerze licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką oraz numerze rejestracyjnym i bocznym taksówki, w której zainstalowano kasę rejestrującą.

KeyTax – twoje biuro rachunkowo – księgowe
Kraków, Wieliczka, Niepołomice 

Do wniosku należy dołączyć:

 • dane określające imię i nazwisko lub nazwę podmiotu prowadzącego serwis kas, który dokonał fiskalizacji kasy rejestrującej;
 • oryginał faktury potwierdzającej zakup kasy rejestrującej wraz z dowodem zapłaty całej należności za kasę rejestrującą;
 • informacje o numerze rachunku bankowego podatnika lub rachunku podatnika na który należy dokonać zwrotu;
 • fotokopię świadectwa przeprowadzonej legalizacji ponownej taksometru współpracującego z kasą o zastosowaniu specjalnym służącą do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu tych usług, w tym również zintegrowanego w jednej obudowie z kasą – w przypadku podatników świadczących usługi przewozu osób i ładunków taksówkami osobowymi i bagażowymi.

W terminie do 25 dnia od daty złożenia wniosku przez podatnika dokonywany jest zwrot na rachunek.

Nasze Biuro Rachunkowe KeyTax zwraca zarazem uwagę, iż zwrot odliczonych lub zwróconych kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących następuje, gdy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania podatnicy:

 • zaprzestaną ich używania w tym zaprzestaną prowadzenia działalności, lub
 • nastąpi otwarcie likwidacji;
 • zostanie ogłoszona upadłość;
 • nastąpi sprzedaż przedsiębiorstwa lub zakładu (oddziału);
 • nie dokonują w obowiązującym terminie zgłoszenia kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego przez właściwy serwis;
 • dokonają odliczenia i zgłoszeń kasy z naruszeniem warunków ustawowych.

Obowiązek podatkowy z tytułu zwrotu powstaje z upływem ostatniego dnia miesiąca lub kwartału, w którym powstały okoliczności uzasadniające dokonanie zwrotu.

 

Biuro rachunkowe Wieliczka, Niepołomice

Biuro rachunkowe Kraków 

 

 

p

/li

This entry was posted in Biuro rachunkowe, Biuro rachunkowe Kraków cennik, Biuro rachunkowe Kraków cennik, Biuro rachunkowe Niepołomice, biuro rachunkowe Wieliczka cennik, Faktura VAT, Koszty, Koszty uzyskania przychodów, Księgowość, Podatek od osób fizycznych, Ulgi, Uncategorized, Usługi księgowe, Usługi księgowe, VAT and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Zakup kasy fiskalnej – jak skorzystać z ulgi

 1. KeyTax says:

  Zapraszamy do współpracy z naszym biurem rachunkowym, na terenie Krakowa, Wieliczki i okolic. Chętnie Państwu doradzimy jak płacić mniejsze podatki i rozwiązać trudne zagadnienia prawno – podatkowe związane z funkcjonowaniem Państwa firmy.
  Biuro rachunkowe; http://www.keytax.pl

 2. KeyTax says:

  Zapraszamy do zapoznania się z cennikiem oferowanych przez nasze biuro rachunkowe usług księgowych.
  Przystępne ceny, wysoka jakość usług.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>