Spis z natury 2023

Spis z natury 2023

Podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów na koniec każdego roku podatkowego (tj. na 31 grudnia) zobowiązani są do sporządzenia (i wpisania do księgi) spisu z natury towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów. Taki obowiązek nakłada § 27 rozporządzenia w sprawie podatkowej księgi. Spisem z natury obejmuje się również towary stanowiące własność podatnika, znajdujące się w dniu sporządzenia spisu poza zakładem podatnika oraz towary obce znajdujące się w zakładzie podatnika. W spisie z natury nie wykazuje się natomiast wyposażenia ani środków trwałych czy wartości niematerialnych i prawnych.

Przykładowy druk spisu z natury

Jeżeli zatem, z uwagi na specyfikę prowadzonej działalności gospodarczej, przedsiębiorca nie posiada na koniec roku podatkowego składników majątku podlegających, zgodnie z omawianymi przepisami, wykazaniu w spisie z natury – to mimo tego powinien sporządzić dokument nazwany „spisem z natury”, który będzie zawierał dane wskazane w § 28 ust. 2 ww. rozporządzenia, czyli imię i nazwisko właściciela zakładu (nazwę firmy), datę sporządzenia remanentu oraz informację, że wartość spisu z natury wynosi „zero”, a także podpis właściciela firmy (przykładowy druk spisu z natury o zł).

This entry was posted in Biuro rachunkowe, remanent, spis z natury, Uncategorized, Usługi księgowe. Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>