Promocja

Klient który zachęci inną firmę do korzystania z naszych usług zagwarantuje jednorazową zniżkę w wysokości 50% ceny zarówno dla siebie jak i dla tej nowopozyskanej firmy.

Slide 1

O nas

Rozpoczynamy kampanię reklamową naszego biura rachunkowego na terenie Krakowa, Wieliczki i Niepołomic.

Minimalne wynagrodzenie 2019

Od 1 stycznia 2019 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2250 zł brutto miesięcznie a minimalna stawka godzinowa wynosi 14,70 zł brutto.

2019 - Składki ZUS dla przedsiębiorców

Podstawa wymiaru składek ZUS na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe w 2019 roku wyniesie 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego - 2859,00 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne w 2019 roku wynoszą: Składka emerytalna: 558,08 zł........

PIT - zmiany od 2013 roku

Ulga na dzieci Począwszy od 2013 r. prawo do skorzystania z ulgi na dzieci, jak również wysokość samej ulgi uzależniona będzie nie tylko od ilości wychowywanych przez podatnika dzieci, ale w niektórych przypadkach również od jego zarobków.

Wolny rynek to iluzja, która bierze się z tego, że pewne ograniczenia – zakaz zatrudniania dzieci w kopalniach, zakaz sprzedaży trujących samochodów – uważamy za naturalne i przestajemy je zauważać. Ha-Joon Chang