Rejestr BDO, sprawdź którzy przedsiębiorcy muszą złożyć się zarejestrować BDO

Rejestr BDO to inaczej Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami.

Sprawdź, którzy przedsiębiorcy muszą złożyć wniosek o wpis do Rejestru BDO.

Po tym linkiem znajdziesz:interaktywny formularz udostępniony przez BDO. 

Kto nie musi mieć wpisu w Rejestrze BDO

Wpisowi do Rejestru BDO nie podlega:

  • osoba fizyczna oraz jednostka organizacyjna niebędąca przedsiębiorcą, która wykorzystuje odpady na potrzeby własne,

  • podmiot mający ziemię, na której są stosowane komunalne osady ściekowe do:

                      – uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu,
                      – uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz,

  • podmiot, który prowadzi nieprofesjonalną działalność w zakresie zbierania odpadów opakowaniowych i odpadów  w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, takich jak np. leki i opakowania po nich,

  • transportujący wytworzone przez siebie odpady,

  • rolnik, będący wytwórcą odpadów, gospodarujący na obszarze poniżej 75 ha.

Dodatkowo z obowiązku uzyskania wpisu do Rejestru BDO są zwolnione :

  • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub przedsiębiorcy, którzy w ramach prowadzonej działalności wytwarzają jedynie odpady o składzie i charakterze odpadów komunalnych i objęci są systemem odbioru odpadów komunalnych (np. drobne usługi, działalność administracyjno-biurowa, kancelarie prawne i biura rachunkowe),
  • firmy produkcyjne i przemysłowe, które wytwarzają rodzaje odpadów wymienione wRozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, w ilościach nie większych niż wskazane w tym rozporządzeniu. Chodzi m.in. odchody zwierzęce, odpady kory i korka, odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, gruz ceglany, odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia, drewno, szkło i tworzywa sztuczne.

  • firmy, które podpiszą umowę na świadczenie usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw. W takim przypadku wytwórcą odpadów będzie podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej. Jeśli na przykład do wymiany żarówki czy tonera w drukarce w swoim biurze lub zakładzie wezwiesz firmę zajmującą się tym profesjonalnie, to ona, a nie ty, będzie wytwórcą powstałych w ten sposób odpadów.

Pamiętaj, że odpady powstające w części socjalnej dla pracowników są traktowane jak odpady komunalne gospodarstw domowych i nie podlegają ewidencji. Ich wytwórcy zwolnieni są z obowiązku uzyskania wpisu do Rejestru BDO, w zakresie tych odpadów.

 

 

 W razie wątpliwości prosimy o kontakt z księgowymi.
Nasze biuro rachunkowe zachęca do kontaktu.
This entry was posted in BDO, Biuro rachunkowe, Biuro rachunkowe Kraków cennik, Biuro rachunkowe Kraków cennik, Biuro rachunkowe Niepołomice, Biuro rachunkowe Nowa Huta, gospodarowanie odpadami, Księgowość, Obowiązki przedsiębiorcy, Usługi księgowe and tagged , . Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>