Spis z natury

Podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów na koniec każdego roku podatkowego (tj. na 31 grudnia) zobowiązani są do sporządzenia (i wpisania do księgi) spisu z natury towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów. Taki obowiązek nakłada § 27 rozporządzenia w sprawie podatkowej księgi. Spisem z natury obejmuje się również towary stanowiące własność podatnika, znajdujące się w dniu sporządzenia spisu poza zakładem podatnika oraz towary obce znajdujące się w zakładzie podatnika. W spisie z natury nie wykazuje się natomiast wyposażenia ani środków trwałych czy wartości niematerialnych i prawnych.

Przykładowy druk spisu z natury

Jeżeli zatem, z uwagi na specyfikę prowadzonej działalności gospodarczej, przedsiębiorca nie posiada na koniec roku podatkowego składników majątku podlegających, zgodnie z omawianymi przepisami, wykazaniu w spisie z natury – to mimo tego powinien sporządzić dokument nazwany „spisem z natury”, który będzie zawierał dane wskazane w § 28 ust. 2 ww. rozporządzenia, czyli imię i nazwisko właściciela zakładu (nazwę firmy), datę sporządzenia remanentu oraz informację, że wartość spisu z natury wynosi „zero”, a także podpis właściciela firmy (przykładowy druk spisu z natury o zł).

 W razie wątpliwości prosimy o kontakt z naszym biurem rachunkowym.
This entry was posted in Biuro rachunkowe, Biuro rachunkowe Kraków cennik, Biuro rachunkowe Kraków cennik, Biuro rachunkowe Niepołomice, Biuro rachunkowe Nowa Huta, biuro rachunkowe Wieliczka cennik, Koszty uzyskania przychodów, Księgowość, PIT and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>