Limity 2020 – jednorazowa amortyzacja

 

Prawo do jednorazowej amortyzacji mają:

  • mali podatnicy
  • podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej.

Jednorazowej amortyzacji mogą podlegać środki trwałe zaliczone do grupy 3-8 KŚT (z wyłączeniem samochodów osobowych), w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Zaliczamy do nich:
1) kotły i maszyny energetyczne (KŚT 3),
2) maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (KŚT 4),
3) maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (KŚT 5),
4) urządzenia techniczne (KŚT 6),
5) środki transportu, z wyłączeniem samochodów osobowych (KŚT 7),
6) narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane (KŚT 8).

Wysokości  jednorazowej amortyzacji nie może przekroczyć w roku podatkowym równowartości kwoty 50 000 euro łącznej wartości odpisów amortyzacyjnych.  Limit ten dla roku 2020, po przeliczeniu według średniego kursu euro z dnia 1 października br., wynosi 219 000 zł i jest wyższy o 5000 zł w porównaniu do roku ubiegłego.

 

This entry was posted in Biuro rachunkowe, Biuro rachunkowe Kraków cennik, Biuro rachunkowe Kraków cennik, Biuro rachunkowe Niepołomice, Biuro rachunkowe Nowa Huta, biuro rachunkowe Wieliczka cennik, Koszty, Koszty uzyskania przychodów, Księgowość, niezaleganie w podatkach, PIT, Podatek dochodowy od osób prawnych, Podatek od osób fizycznych, Ulgi, Usługi księgowe, Usługi księgowe, VAT and tagged , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>