Koronawirus – ulgi dla przedsiębiorców

Jeżeli z powodu epidemii koronawirusa przedsiębiorca ma problem z zapłatą:

  • za bieżące składki,
  • należności, które wynikają z zawartej już z ZUS umowy o rozłożenie zadłużenia na raty bądź odroczenie terminu płatności,

ma możliwość skorzystać z uproszczonych form pomocy.

Do uproszczonych form pomocy należą:

  • odroczenie o 3 miesiące terminu płatności składek za okres od lutego do kwietnia 2020 r.,

  • zawieszenie na 3 miesiące realizacji umowy zawartej z ZUS, w której termin płatności rat bądź składek wyznaczono w okresie od marca do maja 2020 r., i tym samym wydłużenia o 3 miesiące terminu realizacji zawartej umowy.

Aby skorzystać z ulg, należy złożyć odpowiedni wniosek w tej sprawie.

Wniosek można przesłać elektronicznie za pośrednictwem portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS (skorzystaj z instrukcji), złożyć w skrzynce dostępnej w placówce ZUS lub wysłać pocztą.

We wniosku musisz wskazać, w jaki sposób epidemia koronawirusa wpłynęła na sytuację finansową Twojej firmy i brak możliwości opłacenia w terminie należności.

Jeżeli prowadzisz pełną księgowość, do wniosku musisz dołączyć sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie o przepływach pieniężnych) za 2018 lub 2019 r. Skany dokumentów możesz dołączyć do wniosku w portalu PUE ZUS, jeśli zapiszesz je wcześniej na dysku komputera.

Ulgi będą udzielane w ramach pomocy de minimis. Będzie konieczność  złożenia dodatkowych dokumentów dotyczących pomocy publicznej.

Jeżeli wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony, umowę wraz z dokumentami dotyczącymi pomocy publicznej ZUS wyśle na wskazany przez Ciebie adres e-mail lub pocztą (jeżeli adres mailowy nie zostanie podany).

Po otrzymaniu dokumentów należy je przejrzeć i podpisać w odpowiednich miejscach. Podpisane dokumenty należy przekazać z powrotem do ZUS. Złóżyć je w skrzynce dostępnej w placówce ZUS lub wysłać pocztą.

Ważne!
Z uwagi na zagrożenie epidemiczne podpisane dokumenty można wysłać do ZUS w postaci skanu na adres e-mail oddziału ZUS (plik xls 64kb) i na tej podstawie zostanie udzielona ulga. Papierowe oryginały dokumentów należy dostarczyć do ZUS najpóźniej w ciągu 14 dni liczonych od dnia zakończenia stanu epidemicznego. Jeśli nie zostaną przekazane w formie papierowej do ZUS, Zakład Ubezpieczeń Społecznych uzna, że umowa nie została zawarta. To spowoduje naliczenie odsetek od należności objętych umową.

Ważne!
Jeżeli z analizy dokumentów będzie wynikało, że w okresie ostatnich 3 lat wielkość otrzymanej przez Ciebie pomocy publicznej de minimis przekroczyła 200 tys. euro, ulga nie zostanie udzielona.

Jeżeli w ciągu 3 miesięcy  sytuacja finansowa Twojej firmy nie ulegnie poprawie, będzie możliwość wystąpienia z wnioskiem o renegocjację zawartej umowy.

This entry was posted in Biuro rachunkowe, Biuro rachunkowe Kraków cennik, Księgowość, Obowiązki przedsiębiorcy, Uncategorized, ZUS and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>