Nota korygująca

biuro rachunkowe Wieliczka, Niepołomice, Kraków, Podgórze, Nowa Huta, Bieżanów 

 

 

Klienci naszego biura rachunkowego Wieliczka, Niepołomice, Kraków zwracają się często z pytaniami jak korygować dokumenty. Do czego uprawniony jest odbiorca towarów lub usług w kwestii korekt dokumentów.

 

Nota korygująca jest stosunkowo mało popularnym dokumentem, choć mam wrażenie, że niedocenianym.

Każdą fakturę można skorygować w dwojaki sposób:

 • przez notę korygującą
 • przez fakturę korygującą

Faktura korygująca  może korygować wszelkie błędy występujące na fakturze i jest wystawiana przez wystawcę faktury.

Nota korygująca wystawiana jest  przez odbiorcę faktury. Wystawiana jest w ściśle określonych przypadkach. Tą kwestię reguluje obecnie § 15 rozporządzenia rozporządzenia rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r., Nr 68, poz. 360).

Nabywca może zmienić wszystkie dane faktury VAT  przy pomocy noty korygującej za wyjątkiem:

 • miary i ilości sprzedanych towarów lub zakresu wykonanych usług;
 • ceny jednostkowej towaru lub usługi bez kwoty podatku (ceny jednostkowej netto);
 • wartości towarów lub wykonanych usług, których dotyczy sprzedaż, bez kwoty podatku (wartości sprzedaży netto);
 • stawki podatku;
 • sumy wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług z podziałem na poszczególne stawki podatku i zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu;
 • kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;
 • kwoty należności ogółem wraz z należnym podatkiem.

 

Nota korygująca powinna zawierać:

 • numer i datę wystawienia
 • imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy;
 • numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy;
 • numer kolejny faktury, do której nota się odnosi;
 • dzień, miesiąc i rok wystawienia faktury, a w przypadku, gdy data ta różni się od daty sprzedaży, również datę sprzedaży;
 • wskazanie treści korygowanej informacji oraz treści prawidłowej

Poza tym na dokumencie powinien widnieć napis „Nota korygująca”.

Oryginał noty korygującej powinien być przekazany wystawcy faktury, kopia zaś stanowiąca potwierdzenie zmian faktury oryginalnej powinna być podpisana i przechowywana wraz z dokumentacją księgową.

 

 Biuro rachunkowe Kraków, Wieliczka, Niepołomice

http://keytax.pl

 

 

 

 

/span

p

This entry was posted in Biuro rachunkowe, Biuro rachunkowe Kraków cennik, Biuro rachunkowe Kraków cennik, Biuro rachunkowe Niepołomice, Biuro rachunkowe Nowa Huta, biuro rachunkowe Wieliczka cennik, Faktura VAT, Księgowość, Usługi księgowe, Usługi księgowe, VAT and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>