Wynajem mieszkania w ramach działalności gospodarczej – stawki VAT

Wynajem mieszkania w ramach działalności gospodarczej – stawki VAT

W wynajmie mieszkania rozróżniamy 4 stawki podatku VAT:

1.Zwolnienie fakultatywne (art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT)

2. Usługi związane z zakwaterowaniem opodatkowane stawką 8 % (poz. 163 zał nr 3 ustawy o VAT)

3. Zwolnienie obligatoryjne (art. 43 ust.1 pkt 36 ustawy o VAT)

4. Stawka podstawowa 23 %

Punkt 1 i 3

Zwolnienie fakultatywne
Art. 113 ust. 1 ustawy o VAT:
Zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.
Zwolnienie obligatoryjne:

art. 43 ust.1 pkt 36 ustawy o VAT
Zwalnia się od podatku usługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe;

Punkt 2.

Krótkoterminowy wynajem


Dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy stawka podatku wynosi 8%.

W załączniku nr 3 do ustawy zawierającym wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8%, w poz. 163 wymienione zostały usługi mieszczące się w grupowaniu PKWiU 55 tj. usługi związane z zakwaterowaniem.

W sytuacji gdy lokal jest wynajmowany w celu podnajmu na cele krótkoterminowego zakwaterowania, możliwe jest zastosowanie stawki 8%.

Punkt 4.

Wynajem lokalu na cele użytkowe a VAT
Wynajem lokalu użytkowego na cele prowadzonej działalności gospodarczej podlega tym samym opodatkowaniu według stawki podstawowej 23%.

This entry was posted in Biuro rachunkowe, Biuro rachunkowe Kraków cennik, Biuro rachunkowe Niepołomice, Biuro rachunkowe Nowa Huta, biuro rachunkowe Wieliczka cennik, opodatkowanie nieruchomości, Podatek od osób fizycznych, Stawki VAT, Usługi księgowe and tagged , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>