Obowiązkowy split payment od 1 listopada 2019 r.

Od 1 listopada 2019 r. zacznie obowiązywać obowiązkowy split payment.

Obowiązkowe zastosowanie split payment wystąpi, gdy łącznie spełnione zostaną warunki:

1. Data wystawienia faktury, obowiązek podatkowy od 1.11.2019 r.

2. Wartość brutto faktury (z podatkiem VAT) wynosi co najmniej 15 000 zł

3.  Co najmniej jedna pozycja z faktury zawarta została w załączniku 15 znowelizowanej ustawy o VAT

4. Sprzedawca oraz odbiorca są podatnikami (transakcja B2B, niezależnie czy nabywcą jest podatnik VAT czynny czy zwolniony).

Podatnik, który dokonuje na rzecz innych podatników dostawy towarów lub świadczenia usług wymienionych w zał. 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004 jest obowiązany do zamieszczenia informacji na fakturze :

„mechanizm podzielonej płatności”

Podatnicy nie zaliczą do kosztów uzyskania przychodów kosztów w tej części, w jakiej płatność pomimo zawarcia informacji na fakturze, została dokonana z pominięciem tego mechanizmu.

SANKCJE:

1. Nieumieszczenie na fakturze  oznaczenia: „mechanizm podzielonej płatności”  gdy jest taki obowiązek jest zagrożony sankcją 30% kwoty podatku wykazanego na fakturze.

2. Kodeks karny skarbowy sankcjonuje niewywiązywanie się podatników z mechanizmu podzielonej płatności, jest zagrożone grzywną do 720 stawek dziennych.

W 2019 r. stawka dzienna mieści się w granicach kwot : od 75 zł do 30 000 zł. Kara grzywny może być natomiast orzeczona w przedziale od 750 zł (10 stawek dziennych x75 zł) do 21 600 000 zł (720 stawek x maksymalna stawka dzienna tj. 30 000 zł).

 

Towary i usługi objęte zakresem obligatoryjnego split paymentu

Mechanizm podzielonej płatności będzie stosowany w odniesieniu do 150 grup towarowych i usługowych określonych zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU) z 2008 r. Generalnie wyodrębnić można następujące, istotne grupy towarów i usług:

  • wyroby ze stali, metale szlachetne, metale kolorowe;
  • odpady, złom, surowce wtórne;
  • elektronika – m.in.: procesory, smartfony, telefony, tablety, netbooki, laptopy, konsole do gier, tusze, tonery, dyski twarde;
  • paliwa do napędu samochodów, oleje opałowe i smarowe;
  • prawa do emisji gazów cieplarnianych;
  • roboty budowlane;
  • węgiel;
  • handel częściami do samochodów i motocykli.

Szczegółowy wykaz w załączniku 15 znowelizowanej ustawy o VAT.

 

W związku z wejściem obowiązkowego split paymentu czynni podatnicy VAT świadczący usługi lub dostarczający towary z załącznika nr 15 ustawy o VAT oraz ich nabywcy będą zobowiązani do posiadania firmowego rachunku bankowego. Wynika to z faktu, że dla prywatnych rachunków bankowych (typu ROR) nie jest otwierany rachunek VAT oraz nie jest możliwe korzystanie z komunikatu przelewu do zastosowania split payment.

 

This entry was posted in Biuro rachunkowe, Biuro rachunkowe Kraków cennik, Biuro rachunkowe Kraków cennik, Biuro rachunkowe Niepołomice, Biuro rachunkowe Nowa Huta, biuro rachunkowe Wieliczka cennik, Faktura VAT, Koszty, Księgowość, Stawki VAT, Usługi księgowe, Usługi księgowe, VAT and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>